Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  • KAKO POTEKA POSTOPEK REGISTRACIJE CERKVA IN DRUGIH VERSKIH SKUPNOSTI?

Postopek registracije cerkve ali druge verske skupnosti ureja Zakon o verski svobodi (v nadaljevanju: ZVS), členi od 13. do 18. Zahtevani podatki in priloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti so določeni v 13. in 14. členu ZVS.

 

Za pomoč pri registraciji lahko uporabite naš neobvezni obrazec Vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti.

 

V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj, nas pokličete po telefonu (01 369 58 63), ali se oglasite osebno (od ponedeljka do četrtka od 9 do 15.30 in v petek od 9 do 14.30).

 

  • ALI JE TREBA ZA REGISTRACIJO CERKVE ALI DRUGE VERSKE SKUPNOSTI PLAČATI UPRAVNO TAKSO?

Da, ob vložitvi vloge za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti je treba plačati upravno takso, in sicer za vlogo 4,50 € in za odločbo 18,10 € oziroma skupaj 22,60 €.

 

Upravno takso plačate na TRR:  SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414; potrdilo o plačilu priložite k vlogi za registracijo. Plačevanje upravnih taks je brez stroškov plačilnih storitev mogoče na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam- obvestilo UJP.

 

Plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah  pri upravnih organih ureja Zakon o upravnih taksah.

 

  • KOLIKO REGISTRIRANIH CERKVA IN VERSKIH SKUPNOSTI JE V REPUBLIKI SLOVENIJI?

Ministrstvo za kulturo vodi Register cerkva in drugih verskih skupnosti. V register je vpisanih 54 cerkva in drugih verskih skupnosti.

 

  • KAKO PRIDOBITI POTRDILO O PRAVNI OSEBNOSTI REGISTRIRANIH CERKVA IN DRUGIH VERSKIH SKUPNOSTI?

Ministrstvo za kulturo na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena ZVS in na podlagi 180. člena Zakona o splošnem upravnem postopku in na zahtevo registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti izdaja potrdila o njihovi pravni osebnosti.

 

Potrdila o pravni osebnosti izdaja tudi sestavnim delom registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti na podlagi predhodnega potrdila cerkve ali druge verske skupnosti. Sestavni deli verskih skupnosti s tem potrdilom pridobijo svojo pravno osebnost. Sestavni deli verskih skupnosti lahko potrdilo o svoji pravni osebnosti na lastno zahtevo pridobijo tudi kadarkoli pozneje.

 

Zahtevo za izdajo potrdila se poda po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mk(at)gov.si. Za izdano potrdilo je treba plačati upravno takso - več o upravnih taksah preberite v naslednjem odgovoru.

 

Ministrstvo za kulturo ne izdaja potrdil o zakonitih zastopnikih sestavnih delov cerkva ali drugih verskih skupnosti, ker v postopku pridobitve pravne osebnosti sestavnega dela podatek o njegovem zastopniku ni potreben. Sestavni deli morajo podatek o svojem zastopniku posredovati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob vpisu v Poslovni Register Slovenije.

 

  • ALI JE ZA IZDANO POTRDILO O PRAVNI OSEBNOSTI REGISTRIRANIH CERKVA IN DRUGIH VERSKIH SKUPNOSTI IN/ALI NJIHOVIH SESTAVNIH DELOV TREBA PLAČATI UPRAVNO TAKSO?

Da, za izdano potrdilo je treba plačati upravno takso. Višina takse za izdana potrdila v skladu z Zakonom o upravnih taksah je:

 

- za potrdilo o pravni osebnosti registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti: 3 €;
- za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka (potrdila o pravni osebnosti sestavnih delov verskih skupnosti na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena Zakona o verski svobodi, npr. za župnije ali redovne skupnosti): 4,50 €.

 

Takso je treba plačati na TRR: SI56 01100-1000315637, sklic: 11 33405-7111002-33400414; potrdilo o plačilu priložite k vlogi za izdajo potrdila.

 

Ministrstvo za kulturo lahko namesto potrdila o pravni osebnosti izda tudi izpis iz Registra cerkva in drugih verskih skupnosti, za katerega ni treba plačati upravne takse in je torej brezplačen.

 

  • KATERE CERKVE IN DRUGE VERSKE SKUPNOSTI PREJEMAJO FINANČNO POMOČ ZA PLAČILO PRISPEVKOV ZAVAROVANCA ZA SOCIALNO VARNOST SVOJIH VERSKIH USLUŽBENCEV?

V letu 2018 je finančno pomoč za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti prejemalo sedem cerkva in drugih verskih skupnosti. Pogoji za pridobitev finančne pomoči so navedeni v 27. členu ZVS.

 

Podatke o višini finančne pomoči za verske skupnosti od uveljavitve Zakona o verski svobodi (2007) do leta 2018 najdete prek te povezave.