Skoči na vsebino

URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

Maistrova ulica 10

1000 Ljubljana

 

dr. Gregor Lesjak, direktor

T: (01) 369 58 63

E: gp.mk(at)gov.si

 

Urad za verske skupnosti v okviru svojih nalog spremlja položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, cerkvam in drugim verskim skupnostim daje strokovno pomoč ter jih obvešča o predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje. 


Ostale naloge urada v skladu z Zakonom o verski svobodi so:


• vodi postopek za registracijo in register cerkva in drugih verskih skupnosti ter izdaja izpise iz registra in podatke o stanju registra;
• izdaja potrdila o pravni osebnosti tudi sestavnim delom cerkva in drugih verskih skupnostim. Po zakonu o verski svobodi imajo pravico do pridobitve pravne osebnosti tudi sestavni deli cerkve ali druge verske skupnosti;
• izvaja izplačila in potrebne proračunske načrtovalne dejavnosti za izplačevanje namenske državne finančne pomoči, ki se nanaša na delno plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev;
• sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov s področja delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti ter spremlja izvajanje predpisov, ki zadevajo njihovo delovanje;
• sodeluje z ministrstvi, drugimi državnimi in lokalnimi organi ter organizacijami pri reševanju odprtih vprašanj cerkva in drugih verskih skupnosti;
• organizira razgovore in srečanja s predstavniki verskih skupnosti ter v okviru svojih pristojnosti ustvarja pogoje za uresničevanje verske svobode in za enako obravnavanje oseb, ne glede na versko prepričanje z ozaveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in politične narave.


Najpomembnejše povezave: