Skoči na vsebino

URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

Metelkova 4

1000 Ljubljana

 

dr. Gregor Lesjak, direktor

T: (01) 400 79 69

E: gp.mk(at)gov.si

 

Urad za verske skupnosti v okviru svojih nalog spremlja položaj cerkva in drugih verskih skupnosti, cerkvam in drugim verskim skupnostim daje strokovno pomoč ter jih obvešča o predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje.  Urad vodi postopek za registracijo in register cerkva in drugih verskih skupnosti ter izdaja izpise iz registra in podatke o stanju registra.  Po zakonu o verski svobodi imajo pravico do pridobitve pravne osebnosti tudi sestavni deli cerkve ali druge verske skupnosti. Urad izdaja potrdila o njihovi pravni osebnosti. Urad izvaja izplačila in potrebne proračunske načrtovalne dejavnosti za izplačevanje namenske državne finančne pomoči, ki se nanaša na delno plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev.  Urad sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov s področja delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti ter spremlja izvajanje predpisov, ki zadevajo njihovo delovanje. Pri reševanju odprtih vprašanj cerkva in drugih verskih skupnosti sodeluje z ministrstvi, drugimi državnimi in lokalnimi organi ter organizacijami. Urad organizira razgovore in srečanja s predstavniki verskih skupnosti ter v okviru svojih pristojnosti ustvarja pogoje za uresničevanje verske svobode in za enako obravnavanje oseb, ne glede na versko prepričanje z ozaveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in politične narave.