Skoči na vsebino

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO POLITIKO 2019–2023

 

 

JAVNI POSVET O NOVEM NACIONALNEM PROGRAMU ZA JEZIKOVNO POLITIKO

 

Ministrstvo za kulturo je v torek, 28. novembra 2017, pripravilo posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko.
 
Veljavna Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko se časovno sklene v letu 2018, zato je čas za pripravo novega strateškega dokumenta, ki bo začrtal smernice za nadaljnji razvoj jezikovne politike. Ministrstvo za kulturo je v želji, da bi bil ta dokument deležen kar največjega konsenza v strokovni javnosti, zainteresirane povabilo k sodelovanju.

 

Sodelujoči so izpostavili pestro paleto tem, ki jih vključuje jezikovna politika: jezikovna zmožnost vseh skupin govorcev, sporazumevalne potrebe ljudi z invalidnostmi, raziskovanje jezikovne situacije, jezikovna opremljenost za slovenščino, različni vidiki slovenščine v javni rabi (državna uprava, RTV, visokošolski prostor, problematika jezikovnega svetovanja). Udeleženci so se strinjali, da je obstoječi nacionalni program še vedno aktualen, ob prevetritvi in redakciji posameznih poglavij, ki v luči novih okoliščin to potrebujejo.

 

Program posveta

 

E-zbornik posveta – v obliki pdf.