Skoči na vsebino

DELOVNA PODSKUPINA ZA PRIPRAVO NAČRTA UKREPOV ZA IZVAJANJE PREDPISOV NA PODROČJU DVOJEZIČNOSTI

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije je s sklepom 20. 6. 2014 ustanovila Delovno podskupino za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti. Njena naloga je priprava načrta ukrepov za dosledno sistemsko uresničevanje jezikovnih predpisov na področju dvojezičnosti v vsakodnevni praksi. V času delovanja opravlja svoje naloge do predložitve končnega dokumenta z načrtom omenjenih ukrepov matični medresorski delovni skupini.

 

V Delovno podskupino za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti so imenovani:

 • vodja:
  • mag. Vesna Kalčič, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
 • člani:
  • Andrea Bartole, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti/
   Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana,
  • Barbara Gerečnik, Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo,
  • Irena Grahek, Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik,
  • Ferenc Horváth, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost/Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség,
  • mag. Marko Koprivc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja, in
  • Iztok Peroša, Ministrstvo za javno upravo, Služba za upravne enote.