Skoči na vsebino

SODELOVANJE S STROKOVNO JAVNOSTJO IN DRUGIMI INTERESNIMI SKUPINAMI

 

Služba za slovenski jezik sodeluje s slovenističnimi strokovnimi inštitucijami, s pomočjo katerih oblikuje jezikovnopolitične smernice. Spremlja delovanje spletnega portala o jezikovni politiki (Jezikovna Slovenija). Sodeluje tudi z naslednjimi telesi, katerih članica je: Svetom Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Univerze v Ljubljani, Svetom za slovenski znakovni jezik in Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen. Glede na delovna področja je v stiku z univerzami, ZRC SAZU, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter drugimi relevantnimi deležniki.