Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO

 

Je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike in njegova priprava je zakonska dolžnost ministrstva, pristojnega za kulturo. Nacionalni program za kulturo 2014–2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture.