Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA SLOVENSKI JEZIK

Maistrova 10

1000 Ljubljana

 


Marko Jenšterle, vodja po pooblastilu
T: (01) 369 59 42
E: marko.jensterle@gov.si

 

 

Služba za slovenski jezik skrbi za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, načrtovanje strategij in politik v zvezi z njim ter jezikovno politiko v RS, ustreznost zakonskih rešitev in njihovo uresničevanje ter pomaga zainteresiranim, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja.

 

V službi se opravljajo naslednje naloge:

– spremljanje razvojnih vidikov s svojega delovnega področja;

– priprava in usklajevanje strateških dokumentov in razvojnih projektov, meril za (so)financiranje programov in projektov s svojega področja ter vodenje postopkov za financiranje;

– sodelovanje z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji;

– pripravljanje predlogov gradiv, ki jih obravnavajo Vlada RS in Državni zbor ter delovna telesa in organi EU, ter oblikovanje mnenj k tovrstnim predlogom;

– sodelovanje pri pripravi predlogov zakonskih rešitev, ki se nanašajo na zaščito slovenskega jezika;

– priprava predlogov za vključevanje jezikovne politike v nacionalne programe in spremljanje uresničevanja nacionalnih programov v delih, kjer se nanašajo na slovenski jezik;

– priprava opozoril pristojnim organom glede neuresničevanja zakonskih določil, ki se nanašajo na slovenski jezik, in predlaganje ukrepov za izboljšanje stanja;

– priprava in posredovanje pojasnil o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih, o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih ter o jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in tujcev na območju Slovenije;

– obravnava pripomb in pritožb pravnih oseb in državljanov v zvezi z uporabo slovenščine kot uradnega jezika;

– usmerjanje priprave predstavitveno-promocijskih gradiv o slovenščini in njeni rabi v javnosti;

– obveščanje javnosti o usmeritvah in odprtih vprašanjih jezikovne politike;

– sodelovanje s primerljivimi organizacijami iz drugih držav;

– organiziranje javnih razprav in posvetov s področja jezikovne politike;

– spremljanje problematike zamejstva in izseljenstva z vidika jezikovne politike;

– sodelovanje pri urejanju spletnih strani ministrstva.