Skoči na vsebino

STROKOVNE KOMISIJE

 

Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji

 • dr. Mitja Žagar, predsednik
 • Tatjana Avsec, članica
 • dr. Vera Klopčič, članica
 • mag. Franci Pivec, član
 • Danica Ošlaj, članica

 

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019

 • mag. Mateja Bošnjak, predsednica
 • Ocenjevalci vlog:
 • dr. Mojca Medvešek
 • dr. Romana Bešter
 • Danica Ošlaj
 • Matej Maček
 • Branko Petovar