Skoči na vsebino

DVIG ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE IN PODPORA NJIHOVI SOCIALNI VKLJUČENOSTI