Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

 

 


Ministrstvo za kulturo (MK) je bilo v programskem obdobju 2007–2013 aktivno vključeno v izvajanje evropske kohezijske politike, tako v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) in prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov kot tudi v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in prednostne usmeritve Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. Do konca leta 2015 je imelo skupaj na voljo 82.553.131 EUR razpoložljivih pravic porabe (od tega EU del 70.170.161 EUR). Izplačila so do konca programskega obdobja presegla razpoložljive pravice porabe, izplačano je bilo 83.487.122 EUR (od tega EU del 71.136.466 EUR). Prav tako so bili preseženi vsi zastavljeni kazalniki v obeh operativnih programih.


Temeljni cilj v OP RR, ki ga je MK zasledovalo, je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije. Za obnovo objektov javne kulturne infrastrukture ter kulturnih spomenikov v lasti države in občin je MK do konca leta 2015 razpolagalo z 57.208.966 EUR (EU del). V celotnem obdobju je bilo do konca leta 2015 iz proračuna izplačanih 57.236.102 EUR (EU del), od tega skoraj polovica v letih 2014 in 2015, kar kaže na pospešitev črpanja ob koncu programskega obdobja. MK je do konca leta 2015 obnovilo in revitaliziralo 33 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture, v katerih je bilo ustvarjenih 106 novih bruto delovnih mest. Obnovljene objekte je v celotnem obdobju obiskalo več kot 1.400.000 obiskovalcev. Vsi načrtovani kazalniki na ravni OP RR (do konca obdobja obnoviti 23 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture, povečati število obiskovalcev na 110.000 ter ustvariti 70 novih bruto delovnih mest) so preseženi.


Glavni cilj MK v OP RČV je bila mobilizacija, motivacija in proaktivacija delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. MK je pri izvajanju svojih projektov, za katere je bilo na razpolago 12.961.195 EUR (EU del), spodbujalo predvsem usposabljanje in zaposlovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin, ki delujejo na področju kulture. Pogoj za doseganje tega cilja je krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja organizacij in samozaposlenih, ki delujejo na področju kulture oziroma kreativnega ustvarjanja, saj si posameznik sicer ne more trajno zagotoviti potrebnih podpornih storitev. V celotnem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 13.900.364 EUR (EU del). V okviru izvajanja 117 sofinanciranih projektov na področju kulture je bilo do konca leta 2015 ustvarjenih 143,5 bruto delovnih mest za ciljno skupino na področju kulture. Oba načrtovana kazalnika na ravni OP RČV (do konca obdobja sofinancirati 60 projektov s področja kulture ter ustvariti 55 novih bruto delovnih mest) sta presežena.

 

Seznam operacij Ministrstva za kulturo v programskem obdobju 2007–2013