Skoči na vsebino

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014

 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 je dne 27. 12. 2013 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

 

16.886.132 EUR je bilo razpisanih v okviru tega javnega razpisa, ki je bil razdeljen v dva sklopa:

 • SKLOP A – PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014
  Področje A.1 - Pobude za javno zdravje
  Področje A.2 – Enakost spolov
 • SKLOP B – PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014
  Področje B.1 - Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
  Področje B.2 - Naravna dediščina
  Področje B.3 - Kulturna dediščina

Rok za predložitev vlog se je zaključil 28.2.2014. Odziv na objavljeni razpis je bil dober. V okviru sklopa B je bilo ravno za področje kulturne dediščine največje zanimanje. Za področje, za katerega je bilo namenjenih 4.000.000.00 EUR, se je prijavilo kar 9 potencialih upravičencev.

 

Strokovna komisija je na to izbrala dva upravičenca in sicer:
1. Projekt Idrija – Območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove, ki ga je na javni razpis prijavil Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (vrednost sofinanciranja 2.000.000,00 EUR) in
2. Projekt Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv, ki ga je na javni razpis prijavila Univerza na Primorskem (vrednost sofinanciranja 1.168.087,82 EUR).

 

 

Podrobnejše informacije so na voljo na spetni strani