Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANČNI MEHANIZEM EGP NA PODROČJU KULTURE

Namen programa sodelovanja je zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Mehanizem prispeva k solidarnosti, saj zmanjšuje socialne in ekonomske razlike v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru (EGP),
in ustvarjanju priložnosti, saj pomaga novim članicam EGP, da bi se polno vključile v notranji trg in k sodelovanju, saj združujeta stare in nove članice EGP ter vzpostavlja nove okvire za politične in gospodarske odnose.

 

V prvem programskem obdobju (2004–2009) so projekti s področja kulture koristili znatno podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma, in sicer v okviru prednostnega področja ohranjanje evropske kulturne dediščine.
 
V drugem programskem obdobju 2009–2014, si je Ministrstvo za kulturo uspelo izpogajati kar četrtino vseh razpoložljivih sredstev, ki so na voljo v Finančnem mehanizmu EGP. Sporazum za Finančni mehanizem EGP 2009–2014 je bil podpisan 28. julija 2010. Za področje ohranjanja in revitalizacije kulturne in naravne dediščine, ki si ga v okviru Sporazuma za Finančni mehanizem EGP oz. konkretneje prednostnega področja Zeleni turizem delita Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo s podpisom memoranduma o soglasju dne 21. maja 2011 dodeljenih dobrih 5 mio EUR.


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  je kot je kot nosilka programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 odgovorna za pripravo in izvedbo programa. Ministrstvo za kulturo pa sodeluje pri pripravi in izvedbi javnega razpisa v oviru programskega področja Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine. 

 

Več o tem

 

Rezultati javnega razpisa