Skoči na vsebino

FINANČNI MEHANIZEM EGP NA PODROČJU KULTURE

Namen programa sodelovanja je zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Mehanizem prispeva k solidarnosti, saj zmanjšuje socialne in ekonomske razlike v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru (EGP),
in ustvarjanju priložnosti, saj pomaga novim članicam EGP, da bi se polno vključile v notranji trg in k sodelovanju, saj združujeta stare in nove članice EGP ter vzpostavlja nove okvire za politične in gospodarske odnose.

 

V prvem programskem obdobju (2004–2009) so projekti s področja kulture koristili znatno podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma, in sicer v okviru prednostnega področja ohranjanje evropske kulturne dediščine.
 
V drugem programskem obdobju 2009–2014, si je Ministrstvo za kulturo uspelo izpogajati kar četrtino vseh razpoložljivih sredstev, ki so na voljo v Finančnem mehanizmu EGP. Sporazum za Finančni mehanizem EGP 2009–2014 je bil podpisan 28. julija 2010. Za področje ohranjanja in revitalizacije kulturne in naravne dediščine, ki si ga v okviru Sporazuma za Finančni mehanizem EGP oz. konkretneje prednostnega področja Zeleni turizem delita Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo s podpisom memoranduma o soglasju dne 21. maja 2011 dodeljenih dobrih 5 mio EUR.


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko  je kot je kot nosilka programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 odgovorna za pripravo in izvedbo programa. Ministrstvo za kulturo pa sodeluje pri pripravi in izvedbi javnega razpisa v oviru programskega področja Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine. 

 

Več o tem

 

Rezultati javnega razpisa