Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Irena Marš, vodja
tel.: (01) 369 5906
e-pošta: irena.mars(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva, aktivnosti povezane s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja ter aktivnosti povezane s področjem Finančnega mehanizma EGP ter Norveškega finančnega mehanizma. V sodelovanju z notranje-organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih za področje kohezijske politike, v strokovnih in programskih telesih EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Skrbi za sistem upravljanja in nadzora, projekte tehnične pomoči, pripravlja interna navodila za področje kohezijske politike ter skupaj z notranje-organizacijskimi enotami izvaja kontrole na kraju samem.

 

 

 

Naloge Službe za izvajanje kohezijske politike:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni,
  • koordinira programiranje in izvajanje aktivnosti povezanih s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva na področju evropskega teritorialnega sodelovanja v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni,
  • koordinira programiranje in izvajanje aktivnosti povezanih s področjem Finančnega mehanizma EGP ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih EGP in na nacionalni ravni,
  • koordinira pripravo internih navodil ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • upravlja s projekti tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • koordinira izvajanje kontrol.