Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Irena Marš, vodja
tel.: (01) 369 5906
e-pošta: irena.mars(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva, aktivnosti povezane s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja ter aktivnosti povezane s področjem Finančnega mehanizma EGP ter Norveškega finančnega mehanizma. V sodelovanju z notranje-organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih za področje kohezijske politike, v strokovnih in programskih telesih EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Skrbi za sistem upravljanja in nadzora, projekte tehnične pomoči, pripravlja interna navodila za področje kohezijske politike ter skupaj z notranje-organizacijskimi enotami izvaja kontrole na kraju samem.

 

 

 

Naloge Službe za izvajanje kohezijske politike:

  • koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni,
  • koordinira programiranje in izvajanje aktivnosti povezanih s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva na področju evropskega teritorialnega sodelovanja v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni,
  • koordinira programiranje in izvajanje aktivnosti povezanih s področjem Finančnega mehanizma EGP ter v sodelovanju z organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih EGP in na nacionalni ravni,
  • koordinira pripravo internih navodil ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike,
  • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu,
  • upravlja s projekti tehnične pomoči v okviru evropske kohezijske politike,
  • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva,
  • koordinira izvajanje kontrol.