Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Maistrova 10
1000 Ljubljana 
 

T: (01) 369 58 66
 


Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve zagotavlja ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije na področjih v pristojnosti Ministrstva za kulturo v mednarodni skupnosti in zagotavlja kakovostno sodelovanje z relevantnimi mednarodnimi partnerji na področju kulture. Na podlagi zunanjepolitičnih usmeritev Republike Slovenije skrbi za usklajeno delovanje predstavnikov Ministrstva za kulturo v organih in institucijah EU in drugih mednarodnih povezavah. V ta namen zagotavlja pregled nad mednarodnim sodelovanjem in evropskimi zadevami ter predlaga, pripravlja in vodi posamezne aktivnosti. Pripravlja tudi predloge programa mednarodnih aktivnosti ministra, doma in v tujini.

 

V okviru mednarodnega sodelovanja na področju kulture Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve opravlja naslednje naloge:

 

Splošne naloge službe so:

 • pripravlja in koordinira vsebinska izhodišča na področju mednarodnega sodelovanja in evropskih zadeve;
 • pripravlja smernice za učinkovite predstavitve in koordinira sistemsko promocijo slovenske kulture v tujini;
 • pripravlja strategije za mednarodno sodelovanje na področju kulture na bilateralni, multilateralni in regionalni ravni v sodelovanju z zainteresirano javnostjo;
 • določa cilje in aktivnosti na svojem delovnem področju, ki so sestavni del obrazložitve finančnega načrta ministrstva, pripravlja poslovno poročilo o načrtovanih in doseženih ciljih in ugotavlja uspešnost doseženega;
 • pripravlja ciljne razpise in pozive za mednarodno sodelovanje, ki horizontalno povezujejo več področij kulture;
 • kot služba ministra načrtuje in vsebinsko koordinira programe obiskov na ministrski ravni v tujini in v Sloveniji ter usklajuje udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih srečanjih v tujini;
 • koordinira komunikacijo in sodelovanje MK z diplomatsko konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije v tujini in s tujimi diplomatsko konzularnimi predstavništvi v Republiki Sloveniji;
 • sodeluje z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu glede vključevanja kulturnega delovanja Slovencev po svetu v enotno kulturno politiko Republike Slovenije;
 • zbira in evidentira ter strateško analizira nove pobude zainteresirane javnosti na področju mednarodnega sodelovanja.

Služba na področju bilaterale:

 • načrtuje in izvaja aktivnosti bilateralnega sodelovanja s posameznim državami na področju kulture;
 • koordinira pripravo tako medministrskih bilateralnih sporazumov/programov/protokolov/pogodb sodelovanja kot tudi meddržavnih sporazumov/programov/protokolov/pogodb na področju bilateralnega sodelovanja, ki jih sklepa Republika Slovenija (v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve) z drugimi državami za vsa področja, ki so v pristojnosti MK.

Služba na področju multilaterale:

 • koordinira sodelovanje in zastopa RS v relevantnih mednarodnih organizacijah in drugih multilateralnih povezavah ter ustanovah na področju kulture (Svet Evrope, Unesco, EUNIC, OVSE, UN, ASEM, EUROMED, IHRA, FSK);
 • koordinira sodelovanje in zastopa RS v regionalnih povezavah na področju kulture (Svet ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope, Alpe-Jadran, SEP, JJP);
 • koordinira poročanje na področju kulture po mednarodnih konvencijah in drugih mehanizmih mednarodnih organizacij;
 • administrira postavko članarine v mednarodnih organizacijah na področju kulture;
 • sodeluje v medresorskih skupinah in delovnih koordinacijah (Koordinacijski odbor za Zahodni Balkan, Svet Evrope, človekove pravice, mednarodno razvojno sodelovanje, holokavst idr.).

Služba na področju EU zadev

 • na področju evropskih zadev skrbi za učinkovito uveljavljanje interesov s področja pristojnosti MK na ravni EU ( Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament); 
 • usklajuje delovanje Republike Slovenije v Evropski uniji na področju kulture;
 • usmerja, koordinira in oblikuje dokončna stališča ministrstva do zakonodajnih predlogov EU ter jih zastopa v delovnih skupinah Sveta Evropske unije;
 • spremlja namenske programe Evropske unije za področje ministrstva  ter sodeluje z informacijskimi pisarnami za njihovo izvajanje v Republiki Sloveniji;
 • imenuje in organizira sodelovanje slovenskih strokovnjakov s področja kulture v okviru odprte metode koordinacije na ravni Evropske unije;
 • sodeluje pri pripravi in izvajanju skupnih evropskih projektov in programov.