Skoči na vsebino

STROKOVNE KOMISIJE

Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, strokovne komisije. To so posvetovalna telesa ministra za posamezna področja oziroma vidike kulture.

 

PREDSEDNIKI/-ICE IN ČLANI/-CE STROKOVNIH KOMISIJA

 

Arheološke raziskave

 • Danijela Brišnik, predsednica 

 • Alma Bavdek,  članica 

 • mag. Uroš Bavec, član 

 • Mihela Kajzer Cafnik, članica 

 • dr. Milan Sagadin, član 

 • dr. Sneža Tecco Hvala, članica 

 • Patricija Bratina, članica

 

Arhitektura in oblikovanje

 • Vesna Teržan, predsednica

 • Boštjan Botas Kenda, član

 • Aleš Vodopivec, član

Arhivska dejavnost

 • Marjan Zupančič, predsednik 

 • dr. Boris Golec, član 

 • dr. Aleksander Žižek, član

Avdiovizualna kultura

 • Maja Weiss, predsednica

 • Denis Valič, član

 • Špela Barlič, članica

Glasbene umetnosti

 • dr. Gregor Pompe, predsednik

 • Tomaž Rode, član

 • Benjamin Virc, član

 • Boštjan Simon, član

 • Sanja Rejc, članica

Intermedijske umetnosti

 • Srečo Dragan, predsednik
 • Blaž Erzetič, član
 • Petja Janžekovič, član

Knjiga

 • Aleš Berger, predsednik

 • Miriam Drev, članica

 • dr. Gregor Moder, član 

Knjižnična dejavnost

 • mag. Aleš Klemen, predsednik 

 • mag. Majda Kotnik-Verčko, članica 

 • Zdenka Žigon, članica 

 • Irena Muc, članica

Kulturna dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji

 • dr. Mitja Žagar, predsednik

 • Tatjana Avsec, članica 

 • dr. Sonja Novak Lukanovič, članica 

 • dr. Svanibor Pettan, član

 • Marjetka Loborec Škerl, članica

Ljubiteljska kulturna dejavnost

 • Marko Studen, predsednik
 • Draga Ropič, članica
 • Alojz Adamlje, član

 

Nepremična kulturna dediščina

 • doc. dr. Ljubo Lah, predsednik 

 • prof. Ana Aškerc, članica 

 • doc. dr. Breda Mihelič, članica 

 • doc. mag. Lucija Močnik Ramovš, članica 

 • doc. dr. Peter Turk, član

Premična kulturna dediščina

 • dr. Helena Rožman, predsednica
 • mag. Rolanda Fugger Germadnik, članica
 • Svjetlana Kurelac, članica
 • Dean Damjanović, član
 • ddr. Verena Vidrih Perko, članica

Programske vsebine medijev

 • Sonja Juvan, predsednica

 • Barbara Verdnik, članica

 • dr. Dejan Jontes, član

 • dr. Albert Halasz, član

 • Živa Rogelj, članica

 

 

Promocija in mednarodno sodelovanje 

 • Urška P. Černe, predsednica
 • Peter Baroš, član
 • Helena Pivec, članica
 • Božidar Zrinski, član

Slovenski jezik

 • dr. Irena Krapš Vodopivec, predsednica
 • mag. Andrej Bartol, član
 • dr. Ana Beguš, članica
 • dr. Janez Dular, član
 • dr. Mira Krajnc Ivič, članica

Uprizoritvene umetnosti - programi javnih zavodov

 • Jernej Novak, predsednik
 • dr. Jacek Krištof Kozak, član
 • Vilma Štritof

Uprizoritvene umetnosti - programi in projekti NVO in samozaposlenih

 • Staša Mihelčič, predsednica
 • Daliborka Podboj, članica
 • Tanja Lužar, članica

Vizualne umetnosti

 • dr. Damir Globočnik, predsednik 

 • mag. Alenka Domjan, članica

 • mag. Breda Škrjanec, članica

 • Matjaž Brulc, član