Skoči na vsebino

STROKOVNE KOMISIJE

Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, strokovne komisije. To so posvetovalna telesa ministra za posamezna področja oziroma vidike kulture.

 

PREDSEDNIKI/-ICE IN ČLANI/-CE STROKOVNIH KOMISIJA

 

Arheološke raziskave

 

 • Danijela Brišnik, predsednica 
 • Alma Bavdek,  članica 
 • mag. Uroš Bavec, član 
 • Mihela Kajzer Cafnik, članica 
 • dr. Milan Sagadin, član 
 • dr. Sneža Tecco Hvala, članica 
 • Patricija Bratina, članica

 

Arhitektura in oblikovanje

 • Vesna Teržan, predsednica
 • Boštjan Botas Kenda, član
 • Aleš Vodopivec, član

Arhivska dejavnost

 • Marjan Zupančič, predsednik 
 • dr. Boris Golec, član 
 • dr. Aleksander Žižek, član

Avdiovizualna kultura

 • Maja Weiss, predsednica
 • Denis Valič, član
 • Špela Barlič, članica

Resna glasba, opera in balet

  • dr. Nejc Sukljan, predsednik
  • dr. Aleš Nagode, član
  • Vojko Vidmar, član

  Druga glasba

  • Lojze Krajnčan - predsednik
  • Anže Zorman - član
  • Teja Klobčar - članica

  Intermedijske umetnosti

  • Srečo Dragan, predsednik
  • Blaž Erzetič, član
  • Petja Janžekovič, član

  Knjiga

  • Aleš Berger, predsednik
  • Miriam Drev, članica
  • dr. Gregor Moder, član 

  Knjižnična dejavnost

  • mag. Aleš Klemen, predsednik 
  • mag. Majda Kotnik-Verčko, članica 
  • Zdenka Žigon, članica 
  • Irena Muc, članica

  Kulturna dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji

  • dr. Mitja Žagar, predsednik
  • Tatjana Avsec, članica 
  • dr. Sonja Novak Lukanovič, članica 
  • dr. Svanibor Pettan, član
  • Marjetka Loborec Škerl, članica

  Ljubiteljska kulturna dejavnost

  • Marko Studen, predsednik
  • Draga Ropič, članica
  • Alojz Adamlje, član

   

  Nepremična kulturna dediščina

  • doc. dr. Ljubo Lah, predsednik 
  • prof. Ana Aškerc, članica 
  • doc. dr. Breda Mihelič, članica 
  • doc. mag. Lucija Močnik Ramovš, članica 
  • doc. dr. Peter Turk, član

  Premična kulturna dediščina

  • dr. Helena Rožman, predsednica
  • mag. Rolanda Fugger Germadnik, članica
  • Svjetlana Kurelac, članica
  • Dean Damjanović, član
  • ddr. Verena Vidrih Perko, članica

  Programske vsebine medijev

  • Sonja Juvan, predsednica
  • Barbara Verdnik, članica
  • dr. Dejan Jontes, član
  • dr. Albert Halasz, član
  • Živa Rogelj, članica

   

   

  Promocija in mednarodno sodelovanje 

  • Urška P. Černe, predsednica
  • Peter Baroš, član
  • Helena Pivec, članica
  • Božidar Zrinski, član

  Slovenski jezik

   

  • dr. Irena Krapš Vodopivec, predsednica
  • mag. Andrej Bartol, član
  • dr. Ana Beguš, članica
  • dr. Janez Dular, član
  • dr. Mira Krajnc Ivič, članica

  Uprizoritvene umetnosti - programi javnih zavodov

  • Jernej Novak, predsednik
  • dr. Jacek Krištof Kozak, član
  • Vilma Štritof

  Uprizoritvene umetnosti - programi in projekti NVO in samozaposlenih

  • Staša Mihelčič, predsednica
  • Daliborka Podboj, članica
  • Tanja Lužar, članica

  Vizualne umetnosti

  • dr. Damir Globočnik, predsednik 
  • mag. Alenka Domjan, članica
  • mag. Breda Škrjanec, članica
  • Matjaž Brulc, član