Skoči na vsebino

KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi civilne pravne in fizične osebe, če so izvajalke kulturnih dejavnosti. Zbornica spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju, obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, daje pa tudi pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture. Zbornica skladno s 43. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo predlaga člane svetov javnih zavodov in daje mnenje glede pravice do plačila prispevka za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi.

 

Naslov:

Trg francoske revolucije 1-2

1000 Ljubljana

 

Predsednik: Janez Kromar

tel.: (01) 241 60 00

telefaks: (01) 241 60 37