Skoči na vsebino

SEKTOR ZA UMETNOST

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: Vesna.Jurca-Tadel(at)gov.si

 

 

V Sektorju za umetnost se opravljajo naslednje naloge:

  • spremljanje naslednjih vidikov razvoja: ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin, zaposlovanje in samozaposlovanje, ugotavljanje javnega interesa, mednarodno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje, infrastrukturni  pogoji in opremljenost;
  • priprava strokovnih podlag in predpisov ter spremljanje notranje in evropske zakonodaje s področja dela direktorata;
  • spremljanje vidikov razvoja s področja delovanja direktorata;
  • pripravljanje, koordiniranje in izvajanje postopkov/razpisov na področjih: uprizoritvena umetnost, likovna umetnost, glasbena umetnost, intermedijska umetnost, mednarodno sodelovanje;
  • priprava razpisov in pozivov za mednarodno sodelovanje na področju kulture, spremljanje poteka in rezultatov projektov;
  • koordinacija nalog na področju promocije kulture v mednarodnem prostoru;
  • priprava smernic za učinkovite predstavitve in sistemsko promocijo slovenske kulture v tujini
  • zagotavljanje dostopnosti celovitih informacij o položaju umetnosti v Sloveniji;
  • vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji v zvezi s pravnimi sredstvi zoper upravne akte, ki jih izdaja Inšpektorat RS za kulturo in medije zaradi kršitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.