Skoči na vsebino

SEKTOR ZA STATISTIKO IN ANALIZE

mag. Igor Teršar, vodja po pooblastilu
T: (01) 400 7959
E: igor.tersar@gov.si
 
V Sektorju za statistiko in analize se opravljajo naslednje naloge:

 

 • spremljanje in analiziranje stanja na področju kulture (zbiranje, analiza in interpretacija statističnih in raziskovalnih podatkov o kulturi);
 • primerjalno analiziranje kulturnih politik referenčnih držav in priprava gradiv in informacij o tem;
 • evalvacija ukrepov kulturne politike (npr. vsebinske evalvacije razpisov, pozivov, itd.);
 • koordinacija priprave nacionalnega programa za kulturo in poročil o njegovem uresničevanju, ter predlaganje dopolnitev in sprememb nacionalnega programa za kulturo;
 • organiziranje zunanje raziskovalne podpore za delo ministrstva;
 • upravljanje z bazami podatkov in javnimi evidencami ministrstva;
 • dokumentiranje in zbiranje gradiva, referenčnega za kulturni razvoj;
 • organiziranje zunanje raziskovalne podpore za delo ministrstva;
 • sodelovanje z državnimi organi, strokovnimi organizacijami ter posamezniki s področja statistike in raziskovanje;
 • zagotavljanje dostopnosti celovitih informacij o položaju kulture v Sloveniji;
 • vodenje evidenc javnih zavodov.