Skoči na vsebino

JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU MEDIJSKE STRATEGIJE

Dokumenti za javno razpravo o medijski strategiji

 

 

STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU MEDIJEV 2.0 (pdf)

15. november 2016

 

Rok za odzive: 21. 11. 2016 (na elektronski naslov gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

 

 

 

 

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 1.0 (pdf, doc)

 

◦spremljajoči dokumenti

 

Rok za odziv: 15. 7. 2016 (na elektronski naslov gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

 

Prejeti odzivi bodo objavljeni po vrstnem redu prejetja v nadaljevanju te strani.

 

 

PRIPOMBE

 

Ministrstvo za kulturo bo v najkrajšem času objavljalo svoje odgovore oz. komentarje.

 

 

***

17. 6. 2016

DOPOLNITEV BESEDILA

Na podlagi prvih odzivov in zaradi večje jasnosti Ministrstvo za kulturo dopolnjuje besedilo osnutka strategije:


Na strani 10 se v tretjem odstavku za besedo "oseba" in pred besedo "ali" doda naslednje besedilo: "zasebnega prava (z izjemo RTV Slovenija)".
Na strani 24 se pred naslovom "Nadzorni svet" doda še naslednje besedilo: "Člane strokovnega sveta neposredno imenujejo organizacije, ki imajo pravico biti zastopane v strokovnem svetu (vsaka za svojega kandidata), strokovna služba RTV Slovenija pa pred imenovanjem preveri zgolj izpolnjevanje formalnih pogojev za imenovanje. Imenovanje članov torej ni več v pristojnosti Državnega zbora, pač pa v rokah organizacij, ki imajo pravico imenovati svojega člana."

 

 

 

20. 6. 2016

DODATNO POJASNILO O VLOGI STROKOVNE KOMISIJE

Zaradi različnih tolmačenj v javnosti Ministrstvo za kulturo poudarja, da je strokovna komisija za pripravo strategije napisala zgolj izhodišča za pripravo strategije, tekst osnutka strategije pa je nastal izključno na Ministrstvu za kulturo.

Ministrstvo še enkrat poudarja, da se v današnjem času razmere na medijskem področju izredno hitro spreminjajo in je prav zato vse zainteresirane povabilo k podaji predlogov za izboljšanje besedila. Vse predloge bomo objavili na spletni strani, jih preučili in podali tudi morebiten komentar. Vaše predloge pričakujemo do vključno  15. julija 2016.

 

 

 

6. 7. 2016

JURIJ GIACOMELLI

Ena dobra stvar v Strategiji razvoja medijev 1.0

Kolumna na Siol.net

 

 

 

7. 7. 2016

UMIK PREDLOGA, DA DEL NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA IMENUJE VLADA

Na podlagi sestanka z deležniki dne 4. 7. 2016 Ministrstvo za kulturo iz besedila strategije umika predlog, da del nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje vlada. Končni predlog, kako zagotoviti apolitičen nadzorni svet (z izjemo enega predstavnika ustanovitelja, torej Vlade), bomo uskladili v nadaljevanju.

Obenem tudi pojasnjujemo, da bodo člane strokovnega sveta RTV Slovenija neposredno imenovale civilnopravne organizacije, ki bodo imele pravico do svojega člana strokovnega sveta. Strokovna služba RTV Slovenija bo preverila zgolj, ali kandidat izpolnjuje formalne zahteve za imenovanje.

 

RADIO SLOVENIJA

Pripombe na osnutek medijske strategije

 

 

 

11. 7. 2016

SVET DELAVCEV RTV SLOVENIJA

Stališče Sveta delavcev RV Slovenija o predlogu Strategije razvoja medijev v RS do leta 2024

 

 

 

12. 7. 2016

DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE

Pripombe na osnutek medijske strategije

 

 

 

14. 7. 2016

POSLANSKA SKUPINA SOCIALNIH DEMOKRATOV

Pripombe na osnutek medijske strategije

 

POSLANSKA SKUPINA STRANKE MODERNEGA CENTRA

Pripombe na osnutek medijske strategije

 

BARBARA VERDNIK

Odziv na osnutek medijske strategije

 

PROGRAMSKI SVET RTV SLOVENIJA

Pripombe Programskega sveta RTV Slovenija

 

POP TV, d.o.o.

Pripombe na Strategijo razvoja medijev v RS do leta 2024

 

ZDRUŽENJE ZALOŽNIKOV ČASOPISOV IN REVIJ PRI GZS - MEDIJSKI ZBORNICI 

Pripombe na strategijo

 

 

 

15. 7. 2016

BOJAN MORD

Področje zagotavljanja enakopravnega in hkratnega poročanja ranljivim skupinam


SVET ZA RADIODIFUZIJO

Sklep z dne 12. 7. 2016

 

OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
Stališče OSSIN

Dr. MARKO MILOSAVLJEVIĆ
Pripombe na Strategijo razvoja medijev v Republiki Sloveniji

 

ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE (IPF)

Podpora Strategiji razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 in Strategiji Radiotelevizije Slovenija do leta 2024

 

NACIONALNI SVET ZA KULTURO
Mnenje Nacionalnega sveta za kulturo o predlogu Strategije medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

ANTENNA TV SL D.O.O.
Pripombe na Strategijo razvoja medijev

SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA

Stališča in predlogi Slovenske oglaševalske zbornice

 

IO AKTIVA SODELAVCEV MMC RTV SLOVENIJA
Mnenje o osnutku strategije razvoja medijev do leta 2024

ZDRUŽENJE RADIODIFUZNIH MEDIJEV PRI GZS-MEDIJSKI ZBORNICI
Pripombe na Strategijo razvoja medijev

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

Pripombe oziroma stališča Izvršnega odbora Sindikata novinarjev Slovenije na Strategijo razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

 

MIROVNI INŠTITUT
Odziv Mirovnega inštituta na osnutek strategije razvoja medijev

RTV SLOVENIJA
Pripombe Radiotelevizije Slovenija na Strategijo MK

GIZ LOKALNIH IN REGIONALNIH RADIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE

Pripombe na Strategijo razvoja medijev v RS do leta 2024

 

ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ (ZKOS) IN ZDRUŽENJE SLOVENSKIH OPERATERJEV DIGITALNIH TELEVIZIJSKIH STORITEV GIZ (ZSODT)
Pripombe slovenskih telekomunikacijskih operaterjev na osnutek Strategije razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

JANEZ VUK
Pripombe k medijski strategiji v delu, ki se nanaša na RTV SLO

ZAVODA RADIO ŠTUDENT
Odziv Zavoda Radio Študent na Strategijo razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024


AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE RS
Pripombe Akos na osnutek medijske strategije

REGIONALNI RTV CENTER KOPER/CAPODISTRIA

Odziv na verzijo 1.0 Strategije za razvoj medijev v Republiki Slovenija do leta 2024

DRUŠTVO ASOCIACIJA

Komentarji k Strategiji razvoja medijev v RS do leta 2024