Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA MEDIJE

 

Maistrova 10
1000 Ljubljana

 

 

Tamara Vonta, generalna direktorica

T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta(at)gov.si

 

 

Direktorat za medije opravlja naloge s katerimi se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju medijev in uresničevanje javnega interesa na področju kinematografske in avdiovizualne ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji. Skrbimo tudi za uresničevanje in implementacijo evropskih direktiv na področju medijev in kinematografije ter uresničevanje področne politike Sveta Evropa. Predstavniki direktorata so tudi predstavniki RS v delovnih telesih Sveta Evrope in Evropske komisije.


Na področju medijev skrbimo tudi za vodenje  razvida samostojnih novinarjev, razvida medijev in razvida tujih dopisnikov.

 

 

V neposredno pristojnost Direktorata za medije sodijo zakoni:

- Zakon o medijih (Z-Med)
- Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS)
- Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)
- Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)
- Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji (ZSFCJA)

 

ter Sklepa o ustanovitvi dveh področnih javnih zavod:

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
- Sklep u ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana.

 

 

 

 

Strokovna področja, ki sodijo v Direktorat za medije: