Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČEVANJE VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE V GOZDNOGOSPODARSKE NAČRTE (GGN)

Varstvo kulturne dediščine se v postopkih priprave gozdnogospodarskih načrtov zagotavlja:
- z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in dediščine iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine,
- z upoštevanjem usmeritev za kulturno dediščino v gozdnem prostoru ter

- s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline.

Podatki o pravnih režimih kulturne dediščine, ki jo je treba upoštevati pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov, so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo evrd.situla.org. Podatke Zavod za gozdove Slovenije, ki je pripravljavec gozdnogospodarskih načrtov, pridobi na osnovi izpolnjene vloge na giskd2s.situla.org/evrd_2012/vloga.aspx.

Zavod za varstvo kulturne dediščine za namen priprave gozdnogospodarskih načrtov pripravi usmeritve za kulturno dediščino v gozdnem prostoru. Splošne usmeritve so dostopne na www.zvkds.si/sl/clanek/nasveti-za-lastnike. Konkretne usmeritve Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravi za posamičen gozdnogospodarski načrt na podlagi vloge Zavoda za gozdove Slovenije.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje (kulturno dediščino) sodeluje Ministrstvo za kulturo z mnenjem o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje (kulturno dediščino), mnenjem o ustreznosti okoljskega poročila in mnenjem o sprejemljivosti izvedbe plana (gozdnogospodarskega načrta) na kulturno dediščino.