Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČEVANJE VARSTVA DEDIŠČINE V PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 

Javni interes varstva kulturne dediščine zagotavljajo država in občine tako, da v sodelovanju z lastniki izvajajo ukrepe varstva na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012; v nadaljevanju ZVKD-1).

 

Varstvo kulturne dediščine se v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov zagotavlja:
– z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in dediščine iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine,
– s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline ter
– z upoštevanjem smernic in mnenj.

 

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, kot nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne dediščine sodeluje z ministrstvi, občinami in drugimi pri pripravi naslednjih prostorskih aktov: