Skoči na vsebino

STROKOVNE KOMISIJE

Strokovna komisija za arheološke raziskave

 • Danijela Brišnik, predsednica
 • Alma Bavdek,  članica
 • mag. Uroš Bavec, član
 • Mihela Kajzer, članica
 • Boris Vičič, član
 • dr. Sneža Tecco Hvala, članica
 • Patricija Bratina, članica

Strokovna komisija za področje nepremične kulturne dediščine

 • dr. Ljubo Lah
 • dr. Peter Turk
 • Svjetlana Kurelac
 • mag. Lucija Močnik Ramovš
 • dr. Jelka Pirkovič

Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine

 • Jelka Pšajd
 • ddr. Verena Perko
 • Marko Košan
 • mag. Rolanda Fugger Germadnik
 • dr. Marija Počivavšek

Strokovna komisija za področje arhivske dejavnosti

 • dr. Aleksander Žižek
 • izr. prof. dr.  Peter Pavel Klasinc
 • doc. dr. Matevž Košir
 • doc. dr. Zdenka Semlič Rajh
 • doc. dr. Bojan Balkovec

Strokovna komisija za področje knjižnične dejavnosti

 • Maja Vunšek
 • Andreja Videc
 • dr. Irena Eiselt
 • mag. Aleš Klemen
 • Matej Jazbinšek