Skoči na vsebino

ZAPISNIKI DELOVNE SKUPINE NACIONALNEGA SVETA ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST ZA IZDELAVO PREDLOGA PRAVILNIKA O BIBLIOTEKARSKEM IZPITU