Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNI SVET ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (NSKD) je na podlagi 48. člena Zakona o knjižničarstvu ustanovila Vlada Republike Slovenije. Svet je strokovno in posvetovalno telo, ki odloča o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter obravnava in posreduje mnenja o vseh strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja knjižnic. Njegovi člani so predstavniki vseh vrst knjižnic, njihovih združenj in financerjev.
 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost opravlja zlasti naslednje naloge:

  • sprejema področna strokovna priporočila,
  • daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost, 
  • obravnava strokovne osnove knjižnične dejavnosti, 
  • obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnega vzajemnega bibliografskega istema, spremlja delovanje tega sistema in usklajuje njegov razvoj, 
  • daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela ter finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa, 
  • obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa ter s svojim mnenjem seznanja Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva, 
  • daje pobude in predloge s področja svojega dela.

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji 18. aprila 2002 sprejela sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v prvem mandatnem obdobju. Za predsednico sveta je imenovala dr. Majo Žumer, imenovani članice in člani pa so bili: mag. Stanislav Bahor, Peter Čerče, mag. Jelka Gazvoda, Vilenka Jakac-Bizjak, mag. Dragotin Kardoš, prof. dr. Matjaž Omladič, Nada Požar Matijašič, dr. Marta Seljak, mag. Vlasta Stavbar, Dragica Turjak in mag. Samo Zorc. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost se je konstituiral 2. oktobra 2002.

 

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 4.10.2007 imenovala člane Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v drugem mandatnem obdobju. Za predsednico sveta je imenovala Dragico Turjak, imenovani člani in članice Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v drugem mandatnem obdobju so bili: dr. Melita Ambrožič, Peter Čerče, mag. Jelka Gazvoda (od 14. 10. 2008 mag. Tatjana Likjar), mag. Dragotin Kardoš, mag. Mirjam Kotar, mag. Matjaž Neudauer, dr. Marta Seljak, mag. Vlasta Stavbar, dr. Alenka Šauperl, Davor Šoštarič, Vanesa Valentinčič-Murovec, dr. Maja Žumer.

 

Vlada Republike Slovenije je dne 19. marca 2013 sprejela sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v tretjem mandatnem obdobju. Za predsednico sveta je imenovala dr. Melito Ambrožič, imenovani članice in člani pa so: Mateja Komel Snoj, mag. Petruša Miholič, mag. Tatjana Likar, Romana Fekonja, mag. Doris Dekleva Smrekar, mag. Sabina Fras Popović, Davor Šoštarič, dr. Zdenka Petermenec, dr. Primož Južnič, Vesna Horžen, Vanesa Valentinčič-Murovec, dr. Alenka Šauperl. Mandat članov traja pet let in začne teči z dnem imenovanja.

 

Vlada Republike Slovenije je dne 25. januarja 2018 sprejela sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v četrtem mandatnem obdobju. Za predsednika sveta je imenovala mag. Mira Pušnika, imenovani članice in člani pa so: dr. Vesna Čopič, mag. Doris Dekleva Smrekar, Mirjana Frelih, Vesna Horžen, mag. Zoran Krstulović, Sandra Kurnik Zupanič, Viljem Leban, mag. Tatjana Likar, dr. Zdenka Petermenec, dr. Alenka Šauperl in dr. Polona Vilar. Mandat članov traja pet let in začne teči z dnem 19. 3. 2018.

 

Naslov:

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost

Maistrova 10, 1000 Ljubljana

T: 01 400 7935 (sekretar sveta: Marjan Gujtman)

F: (01) 369 59 01

E: nskd.mk(at)gov.si

 

 

Vabila

 

Informacija za medije
Seje Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

 

Zapisniki sej Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

Zapisniki sej Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

Zapisniki Delovne skupine Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za izdelavo predloga Pravilnika o bibliotekarskem izpitu

 

Program dela

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2019

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2018

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2017

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2016

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2015

Program dela Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za leto 2014 

 

Dokumenti in gradiva

Strokovni standardi za specialne knjižnice (za obdobje 2018-2028)

Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028)

Poslovnik o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

Poročilo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje april - december 2018

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje januar 2017 - marec 2018

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje januar-december 2016

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje januar-december 2015

Smernice za oblikovanje, sprejem, spremljanje, spreminjanje in preklic področnih strokovnih priporočil (strokovnih standardov)

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje januar–december 2014

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje april–december 2013

Poročilo o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za obdobje januar–oktober 2012

 

 

Javna obravnava gradiv 

Pregled odzivov Delovne skupine za strokovne standarde za specialne knjižnice na prejete pripombe  (javna obravnava 24. 9. 2018 - 25. 10. 2018) 

Novi strokovni standardi za specialne knjižnice. Rok za odzive: 25. oktober 2017 na elektronski naslov nskd.mk(at)gov.si.

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028) – 14. 12. 2017. Rok za odzive: 31. januar 2018 na elektronski naslov nskd.mk(at)gov.si

 

Arhiv