Skoči na vsebino

PLANOTEKA

 

V planoteki so zbrani tehnični načrti, ročne izmere, fotogrametrične izmere, prostoročne skice, akvareli in drugo gradivo (npr. plakati, zemljevidi, katastrski načrti, urbanistični načrti…). 

 

Najstarejši originalni načrt je iz leta 1855, omeniti je treba originale načrtov iz obdobja od konca 19. stoletja pa vse do prve svetovne vojne (med njimi 179 kosov iz arhiva Centralne komisije) in akvarele (med njimi tudi avtorja Mateja Sternena). Od novejših načrtov so v planoteki shranjeni rezultati nacionalnega projekta "Izmere", v okviru katerega so bile izdelane delne ali kompletne fotogrametrične izmere posameznih objektov kulturne dediščine.

 

Večina gradiva planoteke je v klasični obliki, v zadnjem času prevzemamo vse več načrtov v digitalni obliki (predvsem AutoCAD).  Gradivo planoteke je v celoti računalniško obdelano z glavnimi opisi. Klasični načrti niso digitalizirani.

 

Obseg zbirke (stanje na dan 31.12.2011):

  • 10.433 načrtov. 

 

Dokument

 

Navodila za predajo izdelkov projekta digitalnih arhitekturnih posnetkov enot kulturne dediščine

 

 

Primeri iz zbirke