Skoči na vsebino

FOTOTEKA

 

Zbirko fototeke sestavljajo zbirke negativov, pozitivov, diapozitivov in digitalnih posnetkov.

 

Z vidika varstva nepremične kulturne dediščine je vrednost fototeke predvsem v vsebini posameznih posnetkov. Številni objekti, dokumentirani na fotografijah, so bili pozneje porušeni ali predelani in fotografije so pogosto edini dokaz o njihovem obstoju.

 

Med konservatorji, ki so prispevali fotografije, narejene ob terenskih ogledih, naj omenimo dr. Franceta Steleta, dr. Ivana Komelja, dr. Marijana Zadnikarja, dr. Ivana Sedeja in dr. Franceta Mesesnela.

 

Obseg zbirke (stanje na dan 31.12.2011):

  • 96.000 negativov,
  • 64.000 pozitivov,
  • 17.500 diapozitivov.

 

 

Več o posameznih zbirkah

 

Negativi so črno-beli in na različnih nosilcih: steklenih ploščah, nitratnem in acetatnem filmu ter poliestrskem, ti. varnem filmu.

 

Posebej bogata je zbirka želatinskih negativov na steklenih ploščah, ki šteje 8713 popisanih kosov. Zaradi unikatnosti in občutljivosti gradiva smo leta 2001 začeli projekt urejanja zbirke. Najprej smo kupili zaščitne ovoje in kovinske omare, leta 2003 smo zbirko dokončno in v celoti preuredili. Tako smo zagotovili ustrezne materialne pogoje za hranjenje gradiva. V letih 2006 in 2007 smo zbirko tudi v celoti digitalizirali.

 

Zbirka je urejena glede na velikost plošč (9 x 12, 10 x 15, 13 x 18, 18 x 24 cm) in znotraj tega naraščajoče po inventarnih številkah. Plošče se hranijo v posameznih fotoaktivnostno testiranih papirnatih ovojih, zložene navpično v škatlah iz nebeljene lepenke (pH med 7 in 9), v predalnikih omar, ki so zaščitene s prašnim lakiranjem.

 

Pozitivi večinoma ustrezajo negativom v zbirki in so namenjeni hitremu ročnemu pregledovanju gradiva. Izjema so pozitivi iz arhiva Centralne komisije (390 fotografij), ki jih je zavod prejel z Dunaja leta 1951 in so nastali med letoma 1890 in 1914, ter nekatere druge originalne starejše fotografije brez pripadajočih negativov. Med njimi najdemo tudi fotografije profesionalnih fotografov.

 

Zbirko diapozitivov sestavljajo črno-beli diapozitivi na steklu ter barvni diapozitivi srednjega (6 x 6, 6 x 7 cm) in lajka formata. Del njih je bil posnet v reprezentančne namene. Med njimi so tudi posnetki iz publikacij, izdanih ob dnevih evropske kulturne dediščine.

 

Zbirka digitalnih posnetkov je bila vzpostavljena šele po letu 2000 in zaenkrat vsebuje le 250 izbranih posnetkov, predvsem za potrebe karakterističnih fotografij registra nepremične kulturne dediščine.

 

 

Primeri iz zbirke