Skoči na vsebino

EVIDENCA PRAVNIH AKTOV

 

INDOK center sistematično spremlja uradna glasila in evidentira predpise o kulturni dediščini, podatke o razglasitvah kulturnih spomenikov in podatke o drugih pravnih določilih, povezanih z enoto kulturne dediščine (npr. javna infrastruktura na področju kulture, kulturni spomeniki v državni lasti). Evidenca razglasitev je vodena historično in vključuje tako stalne kot tudi začasne razglasitve. Vsi predpisi so bili leta 2004 digitalizirani.

 

Stanje podatkovne baze (na dan 31.12.2011):

  • 1.734 predpisov,
  • 10.264 zapisov o razglasitvi,
  • 857 drugih pravnih določil.