Skoči na vsebino

ELABORATI

 

Zbirka elaboratov obsega projekte in dokumentacijo, nastalo ob posegih na objektih kulturne dediščine, strokovne podlage za razglasitve, strokovne zasnove za načrtovanje in drugo gradivo, povezano s kulturno dediščino. Zbirka je bila leta 2002 sistematično urejena. Izdelan je bil načrt postavitve in opreme gradiva po načelu prostega pristopa po tematskih skupinah in znotraj njih po abecedi krajev.

 

Obseg zbirke (stanje na dan 31.12.2011):

  • 5.218 elaboratov.