Skoči na vsebino

ARHIV

 

Arhiv obsega dokumentarno gradivo slovenske spomeniškovarstvene službe, nastalo od leta 1919 do danes, gradivo iz arhiva Cesarsko-kraljeve centralne komisije za proučevanje in vzdrževanje stavbnih spomenikov na Dunaju (posamezni spisi iz let 1901-1910) in Centralne komisije za varstvo spomenikov za Kranjsko (kompletno gradivo iz let 1913-1914/15) ter terenske zapiske konservatorjev dr. Franceta Steleta, dr. Marijana Zadnikarja in dr. Ivana Komelja.

 

Obseg zbirke (stanje na dan 31.12.2011):

  • 100 tekočih metrov.

Primeri iz zbirke

 

 

Vabilo na sejo Deželne centrale za varstvo domačij na Kranjskem v Ljubljani.
Banski spomeniški referent poroča sreskemu načelstvu v Mariboru o ogledu del pri obnavljanju zunanjščine župne cerkve sv. Ruperta v Slovenskih goricah.
Zavod za zaščito in znanstveno proučavanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije vabi k sodelovanju zaupnike na terenu.
Marijan Zadnikar, Zapiski I., Krtina - Cerkev sv. Lenarta, 25.8.1945