Skoči na vsebino

ARHIV

 

Arhiv obsega dokumentarno gradivo slovenske spomeniškovarstvene službe, nastalo od leta 1919 do danes, gradivo iz arhiva Cesarsko-kraljeve centralne komisije za proučevanje in vzdrževanje stavbnih spomenikov na Dunaju (posamezni spisi iz let 1901-1910) in Centralne komisije za varstvo spomenikov za Kranjsko (kompletno gradivo iz let 1913-1914/15) ter terenske zapiske konservatorjev dr. Franceta Steleta, dr. Marijana Zadnikarja in dr. Ivana Komelja.

 

Obseg zbirke (stanje na dan 31.12.2011):

  • 100 tekočih metrov.

Primeri iz zbirke