Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija o nepremični kulturni dediščini

 

Informacijsko- dokumentacijski center za dediščino (INDOK center) Direktorata za kulturno dediščino hrani gradivo, ki je nastalo pri varovanju kulturne dediščine na ozemlju Republike Slovenije. Gradivo obsega posamezne dokumente iz arhiva Cesarsko-kraljeve centralne komisije za proučevanje in vzdrževanje stavbnih spomenikov na Dunaju (do leta 1913) in kompletno gradivo arhiva Centralne komisije za varstvo spomenikov za Kranjsko (1913-1919) ter drugih institucij, ki so pozneje delovale na področju varstva kulturne dediščine na ravni republike oziroma države. Od ustanovitve regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine (prvi zavod je bil ustanovljen leta 1957, zadnji 1981) oziroma Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dokumentacijo hranijo območne enote zavoda, INDOK center pa predvsem dokumentacijo, ki ima nacionalni pomen.

 

Večji del gradiva ima zaradi vsebine, starosti in unikatnosti status arhivskega gradiva.

 

Gradivo dokumentacijskih zbirk računalniško obdelujemo v povezavi z registrom nepremične kulturne dediščine v sklopu dokumentacijskega sistema. Računalniška obdelava obsega glavne opisne podatke o posamezni enoti gradiva (osnovni metapodatkovni opis).

 

Posamezne zbirke oziroma njihovi deli so digitalizirani. Digitalni dokumenti so povezani z registrom in so dostopni preko povezav v opisu enote dediščine na interaktivni karti registra oziroma preko evropske digitalne knjižnice Evropeana.  

 

 

Več o posameznih zbirkah: