Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI MINISTRSTVA ZA KULTURO

 

 

RAZPISI

 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujini s pričetkom v šolskem letu 2017/18 (Rok za oddajo: 24. 4. 2017)

 

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2017/18 (Rok za oddajo: 24. 4. 2017)

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci na Dunaju, ki jih bo od 1. 8. do 31. 12. 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (Rok za oddajo: 24. 4. 2017)

 

Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« (Rok za oddajo: 20. 4. 2017)

 

Javni poziv za produkcijo novih skladb Imamo novo glasbo


Na javni poziv Imamo novo glasbo, ki letos prvič poteka v sodelovanju Ministrstva za kulturo RS in Radiotelevizije Slovenija se je do sredine marca prijavilo deset avtorjev. Strokovna komisija je za sprotna snemanja izbrala skladbi dveh avtorjev, dve skladbi pa sta bili preneseni v naslednji krog. Komisija bo skladbe prijavljenih avtorjev izbirala mesečno, do izteka javnega poziva (15. 9. 2017).

Ministrstvo za kulturo prispeva honorar za avtorje skladb, Radiotelevizija pa zagotavlja snemalne termine, tonskega mojstra in medijsko pokritost. Po izteku javnega poziva je predvidena izdaja digitalne kompilacije.

Cilj javnega poziva je predvsem spodbujanje mlajših ali manj uveljavljenih avtorjev in ustvarjalnosti pri pisanju skladb na področju popularne glasbe ter zagotavljanje večje pokritosti medijskega prostora s slovensko glasbo.

Prijavni obrazci

 

 

KADROVSKI RAZPISI 

Podsekretar v Sektorju za nepremično kulturno dediščino Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo (Rok za oddajo: 18. 4. 2017)

 

 

POZIVI

 

Javni poziv za sofinanciranje predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2017 (Rok za oddajo: 30. 6. 2017) 

 

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (Rok za oddajo: 31. 5. 2017) 

 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti – postprodukcija, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (Rok za oddajo: 31. 3. 2017) 

 

JAVNA NAROČILA