Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI MINISTRSTVA ZA KULTURO

 

 

Javni poziv za produkcijo novih skladb Imamo novo glasbo

Na javni poziv Imamo novo glasbo, ki letos prvič poteka v sodelovanju Ministrstva za kulturo RS in Radiotelevizije Slovenija se je do sredine marca prijavilo deset avtorjev. Strokovna komisija je za sprotna snemanja izbrala skladbi dveh avtorjev, dve skladbi pa sta bili preneseni v naslednji krog. Komisija bo skladbe prijavljenih avtorjev izbirala mesečno, do izteka javnega poziva (15. 9. 2017).

 

Ministrstvo za kulturo prispeva honorar za avtorje skladb, Radiotelevizija pa zagotavlja snemalne termine, tonskega mojstra in medijsko pokritost. Po izteku javnega poziva je predvidena izdaja digitalne kompilacije.

Cilj javnega poziva je predvsem spodbujanje mlajših ali manj uveljavljenih avtorjev in ustvarjalnosti pri pisanju skladb na področju popularne glasbe ter zagotavljanje večje pokritosti medijskega prostora s slovensko glasbo.

Prijavni obrazci

 

RAZPISI

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo (do 14. 7. 2017)

 

Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji" (do 14. 8. 2017)

 

 

KADROVSKI RAZPISI 

 

 

JAVNI POZIVI ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v svetu javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (doc) (do 15. 9. 2017).

 

 

POZIVI

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (do 30. 9. 2017)

 

Javni poziv za sofinanciranje predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2017 (Javni poziv je bil zaradi porabe sredstev zaključen dne 20. 6. 2017!)

 

 

VABILO K ODDAJI VLOG

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (do 30. 10. 2017)

 

 

JAVNA NAROČILA

Javni anonimni natečaj za oblikovanje celostne grafične podobe Prešernovega sklada (do 15. 9. 2017)

 

 

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Turjak - Grad Turjak (EŠD 790) in Turjak - območje gradu Turjak (EŠD 8774) (do 10. 7. 2017)

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena - Pišece - Grad (EŠD 524) in Pišece - območje gradu Pišece (EŠD 8763) (do 10. 7. 2017)