Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI MINISTRSTVA ZA KULTURO

RAZPISI

 

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (do 20. 11. 2017)

 

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (do 20. 11. 2017)

 

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018 (do 20. 11. 2017)

 

 

 

KADROVSKI RAZPISI 

 

 Trenutno ni odprtih kadrovskih razpisov.

 

 

JAVNI POZIVI ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA

 

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da podajo kandidaturo za člane oziroma predstavnike Republike Slovenije v nadzornem svetu javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (doc). Ker na predhodni poziv z dne 11. 10. 2017 ni prispela nobena vloga, se poziv podaljšuje do 15. 11. 2017.

 

 

POZIVI

 

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (do 13. 11. 2017)

 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (do 30. 11. 2017)

 

Javni poziv za sofinanciranje predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2017 (Javni poziv je bil zaradi porabe sredstev zaključendne 20. 6. 2017!)

 

 

 

VABILO K ODDAJI VLOG

 

 

JAVNA NAROČILA

 

 

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi obnovljenega dela Pristav gradu Snežnik z Narodnim muzejem Slovenije (14. 11. 2017)

 

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji kulturnega spomenika državnega pomena Črnomelj – Kulturni dom (EŠD 89) z javnim zavodom Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Občino Črnomelj (14. 11. 2017)