PREDNOSTNE NALOGE 2016

prioritete 2016

NAPOVED DOGODKOV

18. 5. 2016
Javna razprava o podzakonskih predpisih Zakona o knjižničarstvu, obravnava Pravilnika o bibliotekarskem izpitu ter Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

17. 5. 2016
Odprtje skupne razstave Nacionalni muzeji Slovenije na muzejski ploščadi

16. 5. 2016
Vabilo na odprtje razstave Slovenskega konservatorskega društva »Steletova nagrada in priznanja za leto 2015«

12. 5. 2016
Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, v funkciji ministra za kulturo na odprtju razstave Kopitar in Vuk

Strategija razvoja Slovenije do leta 2050

KOLEDAR KULTURNIH DOGODKOV


 10. 12. 2015-3. 9. 2016 Vladimir Lamut 100 let

KULTURNI INFO